Aderare C.A.E.


Descărcați și trimieți formularul Formular înscriere membri C.A.E. pe adresa ioan.giurca@insta.utcluj.ro sau office@aiiro.ro și se cere apartenența la AIIR-Filiala Transilvania, pentru înscrierea în Comisia Auditorilor Energetici a A.I.I.R. și în REGISTRUL A.I.I.R.
Am luat la cunostinta de prevederile statutului A.I.I.R. și ale Regulamentului Comisiei Auditorilor Energetici A.I.I.R. și sunt de acord cu respectarea prevederilor acestora.
Atașez la cerere:
  • registrul cu lucrările efectuate de audit energetic și eliberare a certificatelor energetice
  • copie de pe certificatul de auditor energetic
  • copie de pe legitimația de membru A.I.I.R.
  • dovada plății cotizației la A.I.I.R.
  • dovada plății abonamentului la revista INSTALATORUL

Pot accesa gratuit secțiunea specială rezervată membrilor C.A.E. de pe pagina web www.aiiro.ro
http://www.aiiro.ro/cms_admin/upload/public/STATUTUL_NOU_AIIR_2007_.pdf

Cerere de inscriere Comisie Auditori Energetici
Statut AIIR-Filiala Transilvania