Autorizare electricieni


Condițiile cumulative de studii şi practică în domeniul instalațiilor electrice necesare pentru participarea la cursul  de autorizare electricieni

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.
Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;
b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice

Acceptarea la curs se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) cererea de autorizare și documentele Informații profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 din Ordin nr.11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
b) documentația inclusă în dosar este completă;
c) candidatul demonstrează că are experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 30, 31 și 32 din Ordin nr.11 din 13 martie 2013.

Extras din Ordin nr.11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice

Art. 30. Solicitantul trebuie să dețină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

 • CPA1: lucrători calificați absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
 • CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 1,5 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
 • CPA3: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
 • CPA4: absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;
 • CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;
 • CPA6: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituțiilor de învățământ superior și al specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea:
 • CPA6.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea electroenergetică;
 • CPA6.2: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea energetică, precum și ingineri diplomați, având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;
 • CPA6.3: subingineri, ingineri licențiați, având diplomă în specializarea electroenergetică;
 • CPA7: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome într-unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituțiilor de învățământ superior și al specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria instalațiilor, ingineria sistemelor:
 • CPA7.1: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;
 • CPA7.2: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electronică și telecomunicații și una dintre specializările electronică aplicată;
 • CPA7.3: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții;
 • CPA7.4: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;
 • CPA7.5: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum și diplomă de master în domeniul energetic/electric;
 • CPA8: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în alte domenii de studii universitare inginerești decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol și gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală sau echivalente acestora:
 • CPA8.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;
 • CPA9: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul tehnic, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Art. 31. Prin experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înțelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalațiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca:

—    membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență, sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice;
—    angajat al unui operator economic atestat;
—    persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare de instalații electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 32.

(1) Experiența profesională minimă, respectiv numărul de ani în activități de tipul celor precizate la art. 31, pentru fiecare CPA stabilite la art. 30, necesară calificării la gradul și tipurile de autorizație de electrician solicitată, este prezentată în anexa nr. 4.
(2) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare precizate la art. 30, ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 32.

(1) Experiența profesională minimă, respectiv numărul de ani în activități de tipul celor precizate la art. 31, pentru fiecare CPA stabilite la art. 30, necesară calificării la gradul și tipurile de autorizație de electrician solicitată, este prezentată în anexa nr. 4.
(2) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare precizate la art. 30, ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 33. Candidatul care îndeplinește condițiile de calificare și experiență profesională cumulate, din punctul de vedere al numărului de ani de experiență profesională, poate fi acceptat la examen pentru două tipuri de autorizare; în aceste cazuri, pentru obținerea legitimației, candidatul susține un singur examen.

Art. 34. Trecerea la un grad de autorizare superior sau obținerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.