Conducerea AIIR Transilvania

 

Structura de conducere a Filialei AIIR Transilvania:

      1.Adunarea Generala

     2.Consiliul de Conducere

     3. Comisia de Cenzori

 

Act Constitutiv al Asociatiei Inginerilor Instalatii Romania – Filiala Transilvania – Membrii Fondatori
Statut AIIR-Filiala Transilvania(2008)
Statut AIIR-Filiala Transilvania(2015)
Statut AIIR-RO

 

a). Comisia pentru aplicații inginerești (proiectare, execuție, exploatare), a auditorilor energetici, a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de instalații:

1. Președinte: conf.univ.dr.ing. Ioan AȘCHILEAN

2. Membri: șef lucrări dr.ing. Teodor CHIRA, dr.ing. Emil MOLDOVAN, dr.ing. George NAGHIU

 

b). Comisia de autorizare și atestare a specialiștilor de instalații:

1. Președinte: șef lucrări dr.ing. Dan MUREȘAN

2. Membri: dr.ing. Mihai ANTONIE, drd.ing. Claudiu OPREA, ing. Claudiu ALBU

 

c). Comisia de certificare profesională a operatorilor economici din domeniul de instalații:

1. Președinte: dr.ing. Emil MOLDOVAN

2. Membri: ing. Cornel SOPOIAN, ing. Radu ABRUDAN, ing. Dragoș OFRIM

 

d). Comisia științifică, de inovare și de învățământ tehnic de specialitate:

1. Președinte: CSIII dr.ing. Raluca – Andreea FELSEGHI

2. Membri: șef lucrări dr.ing. Anca HOȚUPAN, șef lucrări dr.ing. Teodor CHIRA, asist.univ.dr.ing. Andrei BOLBOACA

 

e). Comisia pentru relații publice, media și publicații:

1. Președinte: șef lucrări dr.ing. Teodor CHIRA

2. Membri: șef lucrări dr.ing. Ana-Maria DEAC, șef lucrări dr.ing. Cristina IACOB, ing. Cireșica CÂMPEAN

 

f). Comisia de cooperare internațională:

1. Președinte: asist.univ.dr.ing. Andrei BOLBOACA

2. Membri: șef lucrări dr.ing. Cristina IACOB, ing. Vlad AȘCHILEAN, ing. Mihai ROTARU

Comisii teritoriale AIIR – Filiala Transilvania

Comisia Alba-Sibiu:
Președinte de comisie: ing. Claudiu ALBU

Comisia Bihor-Salaj:
Președinte de comisie: ing. Radu Mihai ABRUDAN

Comisia Bistrița – Năsăud:
Președinte de comisie: dr. ing. Emil Marius MOLDOVAN

Comisia Cluj:
Președinte de comisie: dr. ing. Dan MUREȘAN

Comisia Maramureș:
Președinte de comisie: ing. Cornel SOPOIAN

Comisia Mureș:
Președinte de comisie: ing. Mihail ANTONIE

Comisia Sibiu:
Președinte de comisie: ing. Laszlo HUNYADI

 

Comisia Alba-Sibiu
Comisia Bihor-Salaj
Comisia Bistrița – Năsăud
Comisia Cluj
Comisia Maramureș
Comisia Mures
Comisia Sibiu