Conducerea AIIR Transilvania

 

Structura de conducere a Filialei AIIR Transilvania:

      1.Adunarea Generala

     2.Consiliul de Conducere

2.1 Reprezentanti in calitate de vicepresedinti in Consiliul de Conducere AIR

 • prof. univ. dr. ing. Ioan ASCHILEAN
 • sl. dr. ing. Andrei BOLBOACA
 • dr. ing. George NAGHIU

 

 3. Comisia de Cenzori

Act Constitutiv al Asociatiei Inginerilor Instalatii Romania – Filiala Transilvania – Membrii Fondatori
Statut AIIR-Filiala Transilvania(2008)
Statut AIIR-Filiala Transilvania(2015)
Statut AIIR-RO

 

a) Comisia pentru aplicații inginerești (proiectare, execuție, exploatare), a auditorilor energetici, a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de instalații:

 • Reprezentant comisie nationala:  dr.ing. George NAGHIU
 • Președinte filiala: prof. univ. dr. ing. Tudor POPOVICI
 • Membri: conf.univ.dr ing. Viorel DRAGOS, sl. dr. ing. Dan HOREA, sl.dr.ing. Octavian POP, ing. Mihai ROTARU

 

b) Comisia de autorizare și atestare a specialiștilor de instalații:

 • Reprezentant comisie nationala: sl. dr. ing. Andrei BOLBOACA
 • Președinte filiala: ing. Claudiu ALBU
 • Membri: sl. dr. ing. Adriana HADAREAN, dr.ing. Stefan ANTONIE, drd.ing. Paul BUDUSAN, ing. Florin ILOAIE

 

c) Comisia de certificare profesională a operatorilor economici din domeniul de instalații:

 • Reprezentant comisie nationala: sl.dr.ing. Dan MURESAN
 • Președinte filiala: ing. Radu ABRUDAN
 • Membri: conf. univ. dr. ing. Ancuta ABRUDAN, sl.dr.ing. Teodora ȘOIMOȘAN, dr. ing. Vlad MURESAN, drd. ing. Vlad ASCHILEAN, ing. Mihai Liviu NAGHIU

 

d) Comisia științifică, de inovare și de învățământ tehnic de specialitate:

 • Reprezentant comisie nationala: conf. univ. dr. ing. Florin DOMNITA
 • Președinte filiala: sl. dr. ing.  Anca HOTUPAN
 • Membri: sl. dr. ing. Roxana MARE, sl.dr.ing. Tania RUS, sl. ing. Raluca MOLDOVAN, drd. Alexandru GAGEA

 

e) Comisia pentru relații publice, media și publicații:

 • Reprezentant comisie nationala: conf. univ. dr. ing. Carmen Maria MARZA
 • Președinte filiala: ing. Ciresica CAMPEAN
 • Membri: sl. dr. ing. Georgiana IACOB, drd.ing. Paul MATEI, ing. Doina NAGHIU, ing Viorica GALAN

 

f) Comisia de cooperare internațională:

 • Reprezentant comisie nationala: sl. dr. ing. Teodor CHIRA
 • Președinte filiala: sl. dr. ing. Cristina IACOB
 • Membri: drd.ing. Florin Cristian COSTIN , ing. Alina COMAN, ing. Ioana BODEA, ing. Daniel Cristin CRISTUREAN

 

g) Reprezentant in comitetul editorial al revistei ,, INGINERIA INSTALTIILOR ‘’ :

 • drd . Veronica Gagea

 

h) Reprezentant in relatia cu ANRE:

 • ing. Sebastian ANTONIE

Comisii teritoriale AIIR – Filiala Transilvania

Comisia Alba:

 • Președinte de comisie: ing. Claudiu ALBU  – claudiu.albu01@gmail.com
 • Vicepreședinte: ing. Sorin Corneliu SOVRE
 • Vicepreședinte: ing. Gheorghe DODAN
 • Secretar: ing. George Corneliu BARBANTAN

Comisia Bihor-Sălaj:

 • Președinte de comisie: ing. Radu Mihai ABRUDAN – radu.abrudan@gmail.com
 • Vicepreședinte: ing. Răzvan PLOAE
 • Vicepreședinte: ing. Robert Laszlo HEGEDUȘ
 • Secretar: ing. Manuela ȘARBA

Comisia Bistrița – Năsăud:

 • Președinte de comisie: dr.ing. George NAGHIU – naghiu.george@gmail.com
 • Vicepreședinte: ing. Daniel Cristin CRISTUREAN
 • Vicepreședinte: ing. Mihail Liviu NAGHIU
 • Secretar: ing. Doina NAGHIU

Comisia Cluj:

 • Președinte de comisie: ș.l. dr.ing. Dan MUREȘAN – danmuresan@minstall.ro
 • Vicepreședinte: ș.l. dr.ing. Andrei Bolboaca
 • Vicepreședinte: drd.ing. Vlad AȘCHILEAN
 • Secretar: ș.l. dr.ing. Georgiana IACOB

Comisia Maramureș:

 • Președinte de comisie: ing. Cornel SOPOIAN – cornel_sopoian45@yahoo.com
 • Vicepreședinte: ing. Mihai MOLDOVAN
 • Vicepreședinte: ing. Emil BOTISAN
 • Secretar: ing. Mihai PRIPON

Comisia Mureș:

 • Președinte de comisie: dr.ing. Mihail ANTONIE – antonie.mihail@gmail.com
 • Vicepreședinte: ing. Ciresica CAMPEAN
 • Vicepreședinte: ing. Ovidiu ONIGA
 • Secretar: ing. Maria Ilean NITS

 

Comisia Alba
Comisia Bihor-Salaj
Comisia Bistrița – Năsăud
Comisia Cluj
Comisia Maramureș
Comisia Mures