Instalatori autorizați – gaze naturale


Sistemul Național de Transport – Criterii de participare la cursuri


Condițiile cumulative de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la cursul de pregătire instalatori în vederea participării la examenul de autorizare A.N.R.E., sunt:

A. pentru gradul PGT:

 • studi superioare a profilului/specialitatea petrol-gaze și instalații pentru construcții indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale;
 • studi superioare a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale care au o vechime de minimum 2 ani în proiectarea sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGT.
 • B. pentru gradul EGT:

 • studi superioare, studii medii sau personal calificat a unui profil/specialitatea petrol-gaze, instalații pentru construcții sau profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale care au o vechime de minimum 1 an în execuția/exploatarea sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT
 • Sistemul de Distribuție – Criterii de participare la curs


  Condițiile cumulative de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la cursul de pregătire instalatori în vederea participării la examenul de autorizare A.N.R.E., sunt:

  PROIECTARE


  A. pentru gradul PGIU:

  • studii superioare a profilului/specialitate instalații pentru construcții, indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale;
  • studii superioare a profilului/specialitate petrol-gaze, cu o vechime de minimum 1 an în proiectare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGIU;
  • studii superioare a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 2 ani vechime în proiectarea sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGIU.

  B. pentru gradul PGD:

  • studii superioare a profilului/specialitate petrol-gaze sau instalații pentru construcții, indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale;
  • studii superioare a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 2 ani vechime în proiectarea sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGD.

  C. pentru gradul PGNC:

  • studii superioare a profilului/specialitate petrol-gaze, instalații pentru construcții și studii superioare a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 1 an vechime în PGT și 1 an vechime în PGD.

  EXECUȚIE/EXPLOATARE


  D. pentru gradul EGIU:

  • studii superioare, medii sau personal calificat a unui profil/specialitate petrol-gaze, instalații pentru construcții sau a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 1 an vechime în execuție/exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU.

  E. pentru gradul EGD:

  • studii superioare, medii sau personal calificat a unui profil/specialitate petrol-gaze, instalații pentru construcții sau a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 1 an vechime în execuție/exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD.


  F. pentru gradul EGT:

  • studii superioare, medii sau personal calificat a unui profil/specialitate petrol-gaze, instalații pentru construcții sau a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 1 an vechime în execuție/exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT.

  G. pentru gradul EGNC:

  • studii superioare, medii sau personal calificat a unui profil/specialitate petrol-gaze, instalații pentru construcții sau a unui profil conex activităților tehnice în domeniul gazelor naturale, având 1 an vechime în execuție/exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC.