Experți Tehnici – Condiții de participare la curs


Condițiile cumulative de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la cursul de experți tehnici, sunt:

a) absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;
b) deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, în funcţie de tipul de atestat solicitat;
c) vechime de minimum 9 ani în gradul I D sau I T, în funcţie de tipul de atestat solicitat;
d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.