Programare examene A.N.R.E. – sesiunea noiembrie 2014


Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/10.09.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 692/22.09.2014, anunţă persoanele interesate despre organizarea examenului de autorizare instalatori gaze naturale, conform programului afisat mai jos.

09.10.2014 Publicarea anunțului
09.10.2014 31.10.2014 Înscrierea candidaților, de luni până joi, între orele 09:00 – 15:00 și vineri între orele 09:00 – 13:00
10.11.2014
Publicarea pe site la adresa www.anre.ro a listei
candidaţilor admiși în vederea participării la examen precum și a listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul de autorizare pentru a participa la examen
10.11.2014 – 14.11.2014 Perioada de depunere a completărilor
17.11.2014
Publicarea pe site la adresa www.anre.ro a listei
finale a candidaţilor admiăi în vederea participării la examen
17.11.2014
Publicarea pe site-ul ANRE a informaţiilor
referitoare la ora și locul desfășurării examenului

Pentru detalii puteți vizita site-ul A.N.R.E.