Adeziune Persoane Fizice


Puteti downloada formular de inscriere, a-l completa si trimite la office@aiiro.ro

Formular inscriere membri AIIR persoana fizica

Solicit inscrierea subsemnatului(ei) ca membru(a) persoana fizica, in ASOCIATIA INGINERILOR DE INSTALATII DIN ROMANIA, pentru a beneficia de drepturile asigurate membrilor sai si anume:
– asigurarea legalitatii si eticii profesionale in activitatea tehnica si economica a membrilor asociatiei;
– sustinerea intereselor tehnice, economice si profesionale ale membrilor asociatiei in fata organelor centrale si locale, prin initierea sau participarea la initierea de acte legislative specifice;
– asigurarea asistentei tehnice in cazul unor litigii, a unor contestatii la licitatie sau a semnalarii unor cazuri de concurenta neloiala, pe baza unor analize aprofundate si obiective;
– asigurarea accesului membrilor asociatiei in zonele speciale din pagina web AIIR www.aiiro.ro;
dupa inscriere in AIIR veti primi pe mail un mesaj cu o parola de logare la pagina web AIIR;
– recomandarea din partea asociatiei (recomandare acordata de catre presedintele filialei AIIR de care apartine solicitantul) pentru examenul de verificator de proiecte sau expert tehnic pentru specialitatile gaze, sanitare, incalzire si ventilare, pentru examenul de auditor energetic sau pentru examenele de autorizare in cazul indeplinirii conditiilor de inscriere;
– asigurarea cu precadere a accesului la cursurile de pregatire pentru verificator de proiecte, expert tehnic sau auditor energetic si pentru examenele de autorizare si beneficiere de reducere cu 25% a taxei pentru cursuri;
– inscrierea in Registrul REMAIIRD (Registrul Electronic al Membrilor AIIR si al Inginerilor de Instalatii din Romania si Diaspora), http://remaiird.aiiro.ro/;
– asigurarea cu precadere a accesului la conferinte, simpozioane si expozitii de specialitate organizate de AIIR si beneficiere de reducere cu 50% a taxei de participare;

Sunt de acord ca plata taxei de inscriere de 50 RON si a primei cotizatii anuale de 100 RON (nu se plateste TVA) sa se plateasca in contul AIIR (CUI RO13274270), IBAN: RO29 PIRB 3701 7322 8000 1000 deschis la FIRST
BANK, iar cotizatiile incepand cu anul al doilea se vor plati in contul filialei AIIR Transilvania Cluj (CUI 24617624), IBAN: RO57 BRDE 130S V809 5215 1300, BRD Cluj-Napoca.

Alaturat prezentei adeziuni atasez urmatoarele documente:
– copie de pe diploma de absolvire a facultatii;
– recomandare din partea unui membru al AIIR;
– memoriu de activitate;
– o fotografie color 3 x 4 cm. tip legitimatie (cu numele inscris pe verso);

Pentru clarificari se va contacta secretarul filialei, d-na dr. ing. Raluca Felseghi, la adresele de e-mail: contact@aiirtransilvania.ro, andreea.felseghi@gmail.com.